Palestra

Rreth Palestrës STAR GYM

Palestra EDI

Rreth Palestrës Abdul

Rreth Palestrës Iron Life

Palestra Adrenalina Blu

Rreth Palestrës Bodystyle